Kirjoittajat

Sovittelujournalismin käsikirja perustuu Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen (2016-2018), joka toteutettiin Tampereen yliopistossa, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Cometissa. Lähes kaikki käsikirjassa esiteltävät juttuesimerkit on toteutettu hankkeen aikana järjestetyissä sovittelujournalismin työpajoissa, joihin osallistui yhteensä 49 toimittajaa neljällä eri paikkakunnalla.

Mikko Hautakangas

Tutkija Mikko Hautakangas toimi Sovittelujournalismi-hankkeessa tutkijana ja oli päävastuussa työpajojen vetämisestä. Hautakangas on aiemmin tutkinut osallistavan mediakulttuurin ilmiöitä, yleisön ja tuotannon vuorovaikutusta ja erilaisia verkkoyhteisöjä. Hän on toiminut myös opettajana ja vetänyt erilaisia täydennyskoulutuksia sekä Tampereen että Lapin yliopistossa.

Laura Ahva

Yliopistotutkija Laura Ahva on kansalaisjournalismin ja yleisöosallistumisen asiantuntija. Hänellä on vankka kokemus myös erilaisten toimitusten kanssa toteutetuista täydennyskoulutus- ja kehityshankkeista sekä kansainvälisestä journalismin tutkimuksesta. Hän toimi Sovittelujournalismi-hankkeen vetäjänä.

Paula Haara

Tutkija Paula Haara on tutkinut useissa hankkeissa muun muassa aggressiivista verkkokeskustelua, maahanmuuttokeskustelua ja journalistista verkkomoderointia. Sovittelujournalismi-hankkeessa hän toimi tutkijana ja tutkimusapulaisena vastuualueenaan erityisesti verkkokeskustelut.

Kirjoittajien lisäksi työryhmään kuuluivat:

Maija Gerlander, yliopistonopettaja, tutkija
Satu Seppä, koulutussuunnittelija
Katja Valaskivi, tutkimusjohtaja
Satu Vasantola, toimittaja
Elina Venesmäki, toimittaja

 

Uusi sovittelujournalismin työpaja järjestetään tammi-maaliskuussa 2018 Tampereen yliopistolla. Työpaja on maksullista täydennyskoulutusta toimittajille ja valinnainen osa maisterinopintoja journalistiikan ja viestinnän opiskelijoille.
Info ja ilmoittautuminen (5.12.) toimittajille
Kurssikuvaus ja ohjeet opiskelijoille

Koneen Säätiö rahoitti “Sovittelujournalismi: Toimintatutkimus konfliktiherkkien aiheiden julkisesta keskusteluttamisesta” -hanketta 2016-2018.
Koneensaatio.fi
Sovittelujournalismi-hanke

Tutkimushankkeen aikana pidettiin blogia, jonne on koottu ajatuksia matkan varrelta sovittelusta ja journalismista.
Hankkeen blogi

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistossa, Tutkimuskeskus Cometissa.
Tampereen yliopisto
Tutkimuskeskus Comet

Ulkoasu:

Web design: Pivosis Oy / Jussi Järvenpää
Kuvat: Jonne Renvall, Satu Seppä
PDF-taitto: Riitta Yrjönen

Viittaaminen:

Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura & Haara, Paula (2017). Sovittelujournalismin käsikirja. Tampere: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Avoimesti saatavilla verkossa: sovittelujournalismi.fi.

Poimintoja käsikirjasta

“Eri puolilla maailmaa on meneillään erilaisia journalismin suuntauksia, joissa journalismilta peräänkuulutetaan entistä suurempaa yhteiskuntavastuuta.”

“Sovittelun tavoitteena on, että osalliset kokevat tulleensa kuulluksi, ymmärretyiksi ja vakavasti otetuiksi. Lisäksi tavoitellaan sitä, että osalliset myös kuuntelevat itseään.”

“Journalismi on vastuussa yleisölle, eikä rakentavuus siten tarkoita vallanpitäjien agendojen tukemista. Yleisön näkökulman painottaminen ei myöskään tarkoita mielistelyä ja ikävien reaktioiden välttelyä.”

“Jos vastakkain on viestintäammattilaisia ja tavallisia kansalaisia, tasa-arvoinen kohtaaminen ei synny vain päästämällä osapuolet vuorotellen ääneen, vaan on tehtävä selväksi, millaisesta asemasta kukin puhuu.”

“On hyvä pysähtyä miettimään, millaisiin vastauksiin erityyppiset kysymykset ohjaavat. Kysymiseen voi hakea apua sovittelusta, dialogisuudesta ja kuuntelemisesta.”

“Vastakkainasettelujen purkamisen kannalta kuunteleminen on oleellista siksi, että vasta kun ihminen tulee itse kuulluksi, hän on valmis kuulemaan muita.”

“Jutuntekoa voi helpottaa, jos aiheena olevan jännitteen pystyy visualisoimaan esimerkiksi sipulina, vuoristona tai aurinkona.”

“Verkkokeskustelun kannatteleminen on journalistista työtä ja se ansaitsee saada ammatillista arvostusta. Sen tulisi olla mahdollista muun päivittäisen työn ohessa tai erityisenä työtehtävänä.”

“Asiallisen keskustelun pyörittäminen lisäsi sekä uutisen lukukertoja että uutisen parissa vietettyä aikaa. Kokeilujuttuja luettiin ja kommentoitiin ahkerasti viikkojen ajan.”

“Sovittelujournalismi ei ole ideologia, joka pitäisi nielaista kokonaisena tai jonka toteuttamiseen tarvitsisi käydä läpi toisiaan loogisesti seuraavia askelmia.”